Generic placeholder image

ขอรายงานผลการกำกับติดตามสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม พ.ศ.๒๕๖๔

ขอรายงานผลการกำกับติดตามสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน

โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม  พ.ศ.๒๕๖๔  

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ eb13 ข้อ 4.pdf

: 2021-09-02 : Admin 53