ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวทั่วไป

เอกสารประชาสัมพันธ์

เอกสารมาตรฐานคุณภาพ (HA)
ประเมินตนเองของหน่วยงาน (SAR)
งานยุทธศาสตร์
เอกสาร ITA

เอกสาร ITA ทั้งหมด

วิดีโอ

ผู้บริหาร

...

นพ.คงทัช สิงขรานันต์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล