Generic placeholder image

EB 2 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

  • EB 2 การกำหนดมาตรการ  กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ คำสั่งแต่งตั้ง การกำหนดมาตรการเพื่อความโปร่งใส-ผสาน.pdf

: 2019-08-15 : Admin 494