Generic placeholder image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ช่วยเหลือคนไข้.pdf

: 2020-01-15 : Admin 461