ดาวน์โหลดไฟล์

#หัวข้อดาวน์โหลดไฟล์วันที่อัพโหลด
1ประกาศยกเลิกประกวดราคาอิเล็คทรอสิกส์สำหรับงานจ้างเหมาบริการก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล๊อคความยาว637เมตร2019-05-14 17:28:53
2ประกาศยกเลิกผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล๊อคความยาว637เมตร2019-05-14 17:22:42
3ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อม 10%20%70% 2019-01-29 15:30:02
4ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อม 10%20%70% 2019-01-29 15:25:09
5ขออนุมัติเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (งินบำรุง)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม2019-01-02 14:15:03
6ขออนุมัติเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม2018-08-10 14:25:56
7ประกาศราคากลางสำหรับโครงการปรับปรุ่งซ่อมแซมหลังคาอาคารตึกผู้ป่วยใน2018-05-17 10:45:45
8ประกาศเผยแพร่การจัดจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 25612017-12-01 18:51:11
9ใบลาเพื่อดูแลบุตรและภรรยาหลังคลอด2017-06-07 08:16:57
10ใบยกเลิกวันลา2017-06-07 08:16:26
11ใบลาพักผ่อน2017-06-07 08:15:47
12ใบลาป่วย2017-06-07 08:15:05
13NCD BORD2017-06-06 15:13:17