ดาวน์โหลดไฟล์

#หัวข้อดาวน์โหลดไฟล์วันที่อัพโหลด
1ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อม 10%20%70% 2019-01-29 15:30:02
2ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อม 10%20%70% 2019-01-29 15:25:09
3ขออนุมัติเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (งินบำรุง)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม2019-01-02 14:15:03
4ขออนุมัติเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม2018-08-10 14:25:56
5ประกาศราคากลางสำหรับโครงการปรับปรุ่งซ่อมแซมหลังคาอาคารตึกผู้ป่วยใน2018-05-17 10:45:45
6ประกาศเผยแพร่การจัดจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 25612017-12-01 18:51:11
7ใบลาเพื่อดูแลบุตรและภรรยาหลังคลอด2017-06-07 08:16:57
8ใบยกเลิกวันลา2017-06-07 08:16:26
9ใบลาพักผ่อน2017-06-07 08:15:47
10ใบลาป่วย2017-06-07 08:15:05
11NCD BORD2017-06-06 15:13:17