ดาวน์โหลดไฟล์

#หัวข้อดาวน์โหลดไฟล์วันที่อัพโหลด
1ขออนุมัติเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (งินบำรุง)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม2019-01-02 14:15:03
2ขออนุมัติเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม2018-08-10 14:25:56
3ประกาศราคากลางสำหรับโครงการปรับปรุ่งซ่อมแซมหลังคาอาคารตึกผู้ป่วยใน2018-05-17 10:45:45
4ประกาศเผยแพร่การจัดจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 25612017-12-01 18:51:11
5ใบลาเพื่อดูแลบุตรและภรรยาหลังคลอด2017-06-07 08:16:57
6ใบยกเลิกวันลา2017-06-07 08:16:26
7ใบลาพักผ่อน2017-06-07 08:15:47
8ใบลาป่วย2017-06-07 08:15:05
9NCD BORD2017-06-06 15:13:17