ดาวน์โหลดไฟล์

#หัวข้อดาวน์โหลดไฟล์วันที่อัพโหลด
1เผยแพร่แผนงบลงทุนโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม2020-10-29 13:39:46
2จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)2020-02-24 11:19:47
3ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 25602020-02-24 11:18:14
4ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 25522020-02-24 11:16:30
5พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 25622020-02-24 11:15:21
6แผนอนุมัติงบค่าเสื่อม 20% 70%2019-12-24 09:17:25
7แผนอนุมัติงบค่าเสื่อม 10 %2019-11-25 15:24:10
8ประกาศยกเลิกประกวดราคาอิเล็คทรอสิกส์สำหรับงานจ้างเหมาบริการก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล๊อคความยาว637เมตร2019-05-14 17:28:53
9ประกาศยกเลิกผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล๊อคความยาว637เมตร2019-05-14 17:22:42
10ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อม 10%20%70% 2019-01-29 15:30:02
11ขออนุมัติเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (งินบำรุง)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม2019-01-02 14:15:03
12ขออนุมัติเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม2018-08-10 14:25:56
13ประกาศราคากลางสำหรับโครงการปรับปรุ่งซ่อมแซมหลังคาอาคารตึกผู้ป่วยใน2018-05-17 10:45:45
14ประกาศเผยแพร่การจัดจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 25612017-12-01 18:51:11
15ใบลาเพื่อดูแลบุตรและภรรยาหลังคลอด2017-06-07 08:16:57
16ใบยกเลิกวันลา2017-06-07 08:16:26
17ใบลาพักผ่อน2017-06-07 08:15:47
18ใบลาป่วย2017-06-07 08:15:05
19NCD BORD2017-06-06 15:13:17